กิจกรรมส่งเสริมองค์กร กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ SUSUNN

SUSUNN สู้ภัย Covid-19

ทีมงาน SUSUNN ได้ช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยการรับซื้อผลไม้จากเกษตรกร และนำไปมอบให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

Copyright @ 2020

Mobile : 063-227-6420
Tel. : +66 3637 6100

Fax. : 0-3637-6162
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.